DESCOBREIX LES TEVES FORTALESES

La importància dels talents per fer front a les noves realitats

Benestar i Organitzacions Saludables

El projecte sorgeix com una resposta innovadora als nous reptes socials que les institucions educatives i empreses han de fer front. Es fomenta principalment en teories de la Psicologia Positiva que posen l'accent en el creixement de les persones a partir de les seves fortaleses, i de la importància que això suposa per a la productivitat i la felicitat de les persones en contextos organitzacionals. Un gran cúmul d’investigacions demostren que les persones felices aconsegueixen resultats més desitjables en diverses àrees (relacions socials, treball, amor, salut o ingressos).

Pretenem acompanyar a les persones en el seu procés d’autoconeixement i orientar-les durant el seu període formatiu i de desenvolupament professional. El que es pretén es realitzar un procediment de detecció i desenvolupament de les fortaleses (s’analitzen un total de 24 fortaleses i 6 virtuts) per tal d'assolir uns resultats diferents als actuals. Els participants poden potenciar allò que saben fer i els hi permet millorar el seu rendiment al seu lloc de feina, les relacions socials i/o rendiment acadèmic. Per poder-ho fer, se'ls hi passa un qüestionari on poden descobrir quin és el seu perfil (quines són les seves​ quatre fortaleses més importants, nivell d'intel·ligència emocional, nivell d'adquisició de la competència de treball en equip, nivell de benestar, felicitat i nivell de satisfacció personal), i a través d'unes sessions de coaching personalitzades o en grup se'ls hi facilita la informació d'aquest, així com estratègies per poder-lo potenciar i millorar.

Per poder complir els objectius, en ocasions les sessions es complementen amb tècniques de gammificació innovadores (Lego serious play, Points of you, Toobeez, Cartes de fortaleses HEX, Paquet de desenvolupament organitzacional positiu, Mind maps i teràpia assistida amb cavalls) que ajuden a treballar aspectes a millorar dins dels grups de persones i de les organitzacions, incideixen en temes de treball en equip, comunicació, resolució de conflictes o desenvolupament d’idees innovadores per l’empresa.

Els resultats mostren una descripció que permet crear i portar a terme línies d’intervenció que ens permetin desenvolupar tots els aspectes estudiats. Es proposen diverses línies de treball futures destinades a realitzar accions que permetin un treball tant individual com col·lectiu de les persones des dels valors. També es mostren les relacions entre les fortaleses de caràcter i l’índex de benestar de les persones participants.

 

Hem aplicat el projecte en diferents grups de persones des del 2015:

1) ESCOLES DE FORMACIÓ SECUNDÀRIA I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT DE LLEIDA I ALUMNES DE GRAU A LA FACULTAT D'EDUCACIÓ, PSICOLOGIA I TREBALL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. El projecte pretén augmentar la innovació, el servei a l’estudiant i la millora del funcionament dels centres de formació, en quant al servei d’orientació i la presa decisions pel que fa al seu futur professional. A partir de la detecció i desenvolupament de les fortaleses, els estudiants poden descobrir els seus punts forts, el seu nivell de benestar, felicitat i la intel·ligència emocional. A més, compten amb més eines i recursos per prendre decisions, poden potenciar allò que saben fer i els hi permet millorar el seu rendiment acadèmic, les relacions socials  i l'autoconeixement. En el cas dels estudiants universitaris, a més de rebre els resultats, aquells que ho desitgen poden continuar participant en l’estudi mentre duri el grau, ja que es facilita un seguiment longitudinal al llarg de la formació universitària.

 

2) MENTORIA A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. S’ha realitzat un estudi que pretén establir les bases per poder desenvolupar un programa de mentoria personalitzat entre estudiants de primer i últim any de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Per portar-lo a terme s’han analitzat diferents models de mentoria basats en la psicologia positiva aplicada i, per l’altre, l’estudi exploratori dels nivells de fortaleses de caràcter, intel·ligència emocional, rendiment, benestar i felicitat. S’ha comptat amb una mostra de 480 estudiants procedents de diferents graus. A partir dels resultats d’aquest estudi es mostra el disseny d’un model de mentoria propi adaptat a les necessitats detectades de la Facultat i posa especial èmfasi en desenvolupar aquests components, que permetran millorar els nivells de benestar, felicitat i rendiment dels estudiants de la facultat.

 

3) ORGANITZACIONS I CENTRES DE FORMACIÓ PER EMPRESES I PER PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR. L’estudi pretén implementar un programa que a partir del coneixement de les fortaleses desenvolupi i potenciï els nivells de satisfacció, benestar, intel·ligència emocional i autorealització personal. En el cas dels centres de formació i persones en situació d’atur, aquest programa consisteix en un procés de mentoratge en que s’aborden temes d’intel·ligència emocional, comunicació, treball en equip, tècniques d’actualització del currículum vitae, fortaleses psicològiques, aspiracions personals, satisfacció vital, felicitat i benestar. L’objectiu és promoure el creixement personal i professional dels participants per augmentar el seu índex de qualitat de vida i, al mateix temps, incrementar la probabilitat d’ocupabilitat. En el cas de les organitzacions, aquest programa té l’objectiu d’ajudar a la presa de decisions i d’augmentar el grau de felicitat dels professionals posant en valor les seves fortaleses i talents, millorant així la seva productivitat laboral, d'accelerar la generació d’idees com a element central de les necessitats reals de l’entitat i les seves persones, potenciant de forma natural el procés creatiu impulsant i millorant la comunicació entre els membres de l’equip i introduint millores en la seva gestió, planificació i visió estratègica de futur. Per poder treballar aquests objectius es programen sessions dinàmiques en les que s’utilitzen tècniques de gammificació innovadores. També es realitza una valoració individualitzada de tots els aspectes prèviament citats per cada participant.

 

RECULL DE PREMSA:

La Ciutat - Els estudiantats que enguany es matriculin a primer de qualsevol dels graus de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) tenen la possibilitat de participar en un estudi que els descobrirà quins són els seus punts forts, el seu nivell de benestar psicològic i personal, la seua intel·ligència emocional i les seues capacitats per treballar equip.

El Segre - Després d'haver-les diagonticat, formarà estudiants per fer de mentors de quart. En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, podeu trobar el pdf d'aquesta notícia al Recull de Premsa de l'Oficina de Premsa de la UdL

Emun Fm Ràdio - Projecte Descobrint Fortaleses

Tornar enrere

PROJECTES DE LA CATEGORIA

#CONTAGIAFELICITAT

Gener 15, 2016

Felicitat i acompliment dels objectius personals i/o professionals

VEURE +


#CONTAGIAFELICITAT - MAPA DE LA FELICITAT

Gener 10, 2015

Nivell de Felicitat i qualitat de vida del territori

VEURE +


    Subscriu-te a les notícies de Innovaciósocial.udl.cat

    Introdueix el teu correu electrònic per no rebre més notícies de Innovaciósocial.udl.cat

    Confirmació del correu completada. El teu correu electrònic ha estat subscrit a la nostra newsletter.

    Introdueix les teves dades per subscriure’t al curs