PERSONES AMB DISCAPACITAT

Revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Models d'atenció a les persones

1) REVISIÓ DEL MODEL DELS SERVEIS DE SUPORT PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT - FEDERACIÓ ALLEM

Des de l’any 1982 que es va publicar la Llei d’integració social dels disminuïts (LISMI), que tenia com principal objectiu la integració social de les persones amb discapacitat ha passat molt de temps, i és per això que més de trenta anys desprès i un grapat de Reials decrets legislatius, la Federació ALLEM proposa a la Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida realitzar una revisió tant del model d’atenció com dels perfils de les persones amb discapacitat que s’atenen en els diferents serveis de les entitats associades. La situació econòmica actual, així com una societat acceleradament canviant, fa entreveure que, per una banda el model d’atenció econòmic dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat, com els perfils d’atenció, no ens permeten realitzar una d’atenció psicosocial que s’ajusti a les necessitats actuals de les persones amb discapacitat ni a les seves famílies.

Objectius de la recerca:

1. Valorar quin ha estat el perfil de les persones amb discapacitat en els darrers deu anys.
2. Conèixer la situació actual del model d’atenció a les persones amb discapacitat.
3. Proposar un model d’atenció/acció psicosocial i noves línies d'actuació d'atenció per a millorar la seva qualitat de vida.

L’any 2017 després de gairebé tres anys de dedicació, es tanca el Treball de Recerca realitzat per la Càtedra d'Innovació Social de la UdL i la Federació ALLEM. La recerca conclou amb la descripció d’11 Línies de futur amb les que caldrà treballar i aprofundir. Al 2018 a fi d’avançar en aquesta direcció s’han impulsat 4 grups de treball, que junts intentaran donar cobertura a aquestes 11 línies esmentades i que centraran la seva acció en: implantació de l'atenció centrada en la persona, necessitats de les persones joves amb DID, model econòmic i relacions amb l'administració i formació, atenció diürna i accés al treball.

 

PUBLICACIÓ CÀTEDRA

* Alsinet, C., Feliu, B. & Torres, M. (2017). Revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Edicions i Publicacions de la UdL, Lleida. Spain. ISBN 978-84-9144-045-1. Recuperat de http://hdl.handle.net/10459.1/59915

 

2) PROTECCIÓ I SUPORT A L'EXERCICI DE LA CAPACITAT DE LES PERSONES A LES COMARQUES DE LLEIDA: PRESENT I FUTUR - FUNDACIÓ TUTELAR TERRES DE LLEIDA

Amb la promulgació de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides de l’any 2006, va quedar palesa la importància de vetllar i reivindicar que les persones són subjectes de dret i no sols objecte de protecció. L’aplicació plena de l’esperit de la Convenció, requereix un treball intens i conjunt de professionals dels àmbits social i del dret per descartar antigues pràctiques i avançar cap a una nova visió on es garanteixi a la persona el dret a l’autonomia en totes les àrees de la seva vida. La reforma del Codi civil de Catalunya de 2010 ja va recollir els postulats de la Convenció oferint noves figures de protecció per tal d’adequar l’emparament necessari en aquells àmbits o àrees on la persona necessiti algun tipus de suport o protecció.

En aquest context, sorgeix la idea d’aquest estudi: tant per conèixer de forma detallada la situació actual de la protecció i suport jurídic a la capacitat d’obrar de les persones de la demarcació de Lleida com per propiciar la reflexió i el debat sobre la seva evolució futura entre els professionals. Aquest estudi ha estat realitzat per la Càtedra d'Innovació Social i ha estat impulsat per la Fundació Tutelar Terres de Lleida en el marc del projecte “Promoció i enfortiment del sector de la tutela a les comarques de Lleida” i amb el finançament de la Diputació de Lleida.

 

PUBLICACIÓ CÀTEDRA

* Alsinet, C., & Salvadó, A. (2018). Protecció i suport a l'exercici de la capacitat de les persones a les comarques de Lleida: present i futur. Lleida, España: Edicions i Publicacions de la UdL. ISBN 978-84-9144-105-2. Recuperat de http://hdl.handle.net/10459.1/63474

 

RECULL DE PREMSA:

1)

La Mañana - Jornada de formación sobre la discapacidad intelectual 22/04/2017.

El Segre - Estudi sobre discapacitats 22/04/2017.

Associació Alba - Es presenta un estudi de la UDL sobre el model de futur dels serveis de suport a persones amb discapacitat.

Federació Allem - La Federació ALLEM presenta l'estudi sobre la revisió del model dels serveis de suport per a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

 

TV3 Telenotícies comarques - Més autonomia per a les persones amb discapacitat intel·lectual

 

2)

Hola Lleida - Augmenten els lleidatans amb capacitat modificada judicialment

Diari de la discapacitat - Les persones amb capacitat modificada a càrrec de les Fundacions Tutelars augmentaran en els propers 10 anys

UdL - Augmenten els lleidatans amb capacitat modificada judicialment

Tornar enrere

PROJECTES DE LA CATEGORIA

PERSONES SENSE SOSTRE

Gener 12, 2015

Segon recompte de Persones Sense Sostre de la ciutat de Lleida

VEURE +


PERSONES GRANS

Gener 11, 2015

Benestar i qualitat de vida

VEURE +


    Subscriu-te a les notícies de Innovaciósocial.udl.cat

    Introdueix el teu correu electrònic per no rebre més notícies de Innovaciósocial.udl.cat

    Confirmació del correu completada. El teu correu electrònic ha estat subscrit a la nostra newsletter.

    Introdueix les teves dades per subscriure’t al curs